fpbl.net
当前位置:首页 >> 富贵不能淫文言文拼音版 >>

富贵不能淫文言文拼音版

拼音: jng chūn yuē : “ gōng sūn yn 、 zhāng yí q bù chéng dà zhàng fū zāi ? yī nù ér zhū hòu jù , ān jū ér tiān xià xī . ” mèng zi yuē : “ shì yān dé wéi dà zhàng fū hū ? zi wèi xué l hū ? zhàng fū zhī guān y , fù mìng zhī ; nǚ zi zhī jià y ,

“富贵不能淫”的读音是[fù guì bù néng yín]【成语】: 富贵不能淫【拼音】: fù guì bù néng yín【解释】: 富贵:旧指有钱财、有地位;淫:迷惑.指意志不为金钱和地位所迷惑.【出处】: 《孟子滕文公下》:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫.”【举例造句】: 在改革开放的今天,各级领导应该做到富贵不能淫,这是至关重要的.【拼音代码】: fgby【近义词】: 富贵不淫【反义词】: 见利忘义 【灯谜】: 钱多位高切莫嫖【用法】: 作宾语、定语;用于劝诫人【英文】: not to be corrupted by riches

景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄.” 孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:'往之女家,必敬必戒,无违夫子!'以顺为正者,妾

景春曰:「公孙衍、张仪,岂不诚大丈夫哉!一怒而诸侯惧,安居而天下熄.」孟子曰:「是焉得为大丈夫乎!子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之.往送之门,戒之曰:『往之女家,必敬必戒,无违夫子.』以顺为正者,

拼音: jng chūn yuē : “ gōng sūn yn 、 zhāng yí q bù chéng dà zhàng fū zāi ? yī nù ér zhū hòu jù , ān jū ér tiān xià xī . ” mèng zi yuē : “ shì yān dé wéi dà zhàng fū hū ? zi wèi xué l hū ? zhàng fū zhī guān y , fù mìng zhī ; nǚ zi zhī jià y

断句:富贵/不能淫.拼音:fù guì bù néng yín 出处:先秦孟子《孟子滕文公下》:居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道.得志,与民由之;不得志,独行其道.富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫.译文:居住在

富贵不能淫:指意志不为金钱和地位所迷惑.【出自】战国孟子《孟子滕文公下》:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫.” 富贵不能使我骄奢淫逸,贫贱不能使我改移节操,威武不能使我屈服意志,这样才叫做大丈夫

这句话不是古诗,而是出自《孟子滕文公下》:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫.” 注解及翻译:淫,按古语正解,应释为“过分”,即富贵权势不能使自己的言语举止过分、超越常理;另一解为”迷惑“,即不受富贵权势所迷惑,明道而行正,此为“富贵不能淫”,之后的“贫贱不能移,威武不能屈”意为贫困卑贱的处境无法改变其坚强的意志,强权暴力的威胁无法使其屈服.由此“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,这样才叫做大丈夫.

淫,按古语正解,应释为“过分”,即富贵权势不能使自己的言语举止过分、超越常理.名称:富贵不能淫拼音:fù guì bù néng yín释义:富贵:旧指有钱财、有地位;淫:迷惑.指意志不为金钱和地位所迷惑.成语典故《孟子滕文公下》:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫.”用法:褒义,谓语例句:在改革开放的今天,各级领导应该做到富贵不能淫,这是至关重要的.

《富贵不能淫》出自《孟子滕文公下》:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫.”原文如下:景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄.” 孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫

ldyk.net | xmlt.net | bycj.net | qhgj.net | lhxq.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fpbl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com