fpbl.net
当前位置:首页 >> 富贵不能淫文言现象 >>

富贵不能淫文言现象

富贵不能淫的有 文天祥 张巡 贫贱不能移的有 匡衡 范仲淹 威武不能屈的有 闻一多 刘胡兰

富贵不能淫 淫,按古语正解,应释为"过分",即富贵权势不能使自己的言语举止过分、超越常理;另一解为"迷惑",即不受富贵权势所迷惑,明道而行正;如若将"淫"释为"淫色"、"荒淫",是现代人见文生意,严格讲偏离本意.成语典故 【出处】: 《孟子滕文公下》:"富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫."

贫贱不能移,威武不能屈.主张一个人无论在哪种情况下都不能轻易改变自己的心性,志向.人生于天地间必须坚持的原则,必须要有傲骨和傲气.

富贵不能淫:指意志不为金钱和地位所迷惑.【出自】战国孟子《孟子滕文公下》:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫.” 富贵不能使我骄奢淫逸,贫贱不能使我改移节操,威武不能使我屈服意志,这样才叫做大丈夫

通假字有,汝 再看看别人怎么说的.

是文言文!语出自《孟子滕文公下》:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫.”.这是孟子提出的成为男子汉大丈夫的三大标准.其中“贫贱不能移”尤为重要.其现代解释可译为:荣华富贵无法扰乱其心志,贫困卑贱的处境无法改变其坚强的意志,强权暴力的威胁无法使其屈服.大丈夫只有做到这三点,才能算是真正意义上的大丈夫.

1.富贵不能淫: 即使自身富贵, 但也不做过份的事, 不穷奢极侈, 不为声色所迷2.贫贱不能移: 即使自身贫困, 但身虽贫而志不贫, 不为五斗米折腰, 不做不仁不义之事3.威武不能屈: 即使自身勇武, 但也只以德服人, 而不以武屈人, 滥用武力

由古义:与百姓一同遵循正道而行.由今义:遵从、遵循.《富贵不能淫》【作者】孟子及其弟子 【朝代】战国 景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄.” 孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之

词目 富贵不能淫 发音 fù guì bù néng yín 释义 富贵:旧指有钱财、有地位;淫:迷惑.指意志不为金钱和地位所迷惑. 出处 《孟子滕文公下》:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫.” 示例 在改革开放的今天,各级领导应该做到~,这是至关重要的. 原文 居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道.得志,与民由之,不得志,独行其道.富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫. 译文 居住在天下最广大的居所里,站立在天下最正大的位置上,行走在天下最广阔的大道上,能实现志向就与民众一起去实现,不能实现志向就独自固守自己的原则,不受富贵诱惑,不为贫贱动摇,不为武力屈服,这才叫大丈夫.

《孟子滕文公下》景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯俱,安居而天下熄.”孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁,母命之,往送之门,戒之曰:'往之女家,毕敬毕戒,无违夫子!

snrg.net | zxpr.net | mtwm.net | qzgx.net | 369-e.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fpbl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com