fpbl.net
当前位置:首页 >> 五年级上册词语表带拼音 >>

五年级上册词语表带拼音

要求会认的词语:(1)目的dì地 踮diǎn脚 暂zàn时 恰似sì 似shì的 美差chāi 差chà不多 奔bēn向那里分fèn外 禁jīn不住 皱zhòu眉头支撑chēng 腋yè下 贪婪lán 水浒传zhuàn 犹豫yù 编biān写 某mǒu 种 伴侣lǚ 娱yú乐 心扉fēi 一阕què 呐喊nà 过瘾yǐn

五年级上册生字表2[每行一课]ài shān lián chóu chàn nuó 艾 珊 联 筹 颤 挪 yāo zhì sāng jiē yuán péng yǐn là shè zhǔ 邀 至 桑 皆 缘 蓬 饮 腊 社 拄 dǎo mù zhào shuò yǔ qī mò shòu mò 岛 暮 罩 硕 屿 凄 墨 兽 沫 cāng tíng tān yín rǎn hú xún chuī duàn x

一单元词语盘点gāo gē lǜ tǎn róu měi xuàn rǎn gōu lè dī yínqí lì huí wèi sǎ tuō yū huí jí chí mǎ tílǐ mào jū shù xiū sè shuāi jiāo tiān yá qīng xīchā zuǐ fēn biàn fǔ mō jiè shào xīn jiāng xiàn rùrè hū hū yí bì qiān lǐ cuì sè yù liú jīn piāo dài wǔhún huáng y

你好.五年级语文上册生字表二共有150字.生字表二内容如下:1.窃、炒、锅、踮、哟、饿、惧、充、檐、皱、碗、酸、撑、柜3.侣、娱、盒、豫、趟、诵、零、编、

词语(cíyǔ)盘点(pándiǎn)3(读(dú)读写(dúxiě)写(xiě))目前(mùqián) 上(shàng)腭(è) 哺乳(bǔrǔ) 退化(tuìhuà) 垂直(chuízhí) 经验(jīngyàn) 判断(pànduàn) 胎生(tāishēng) 特征(tèzhēng) 寿命(shòumìng

第一单元 zhāo pi dān yōu jí qiè jù pà huán jìn zhī qù uān ù kǒn pà chōn zú lǐyóu wū yán qí shí zhī chēn ǔ lì huán rào yú lè ǎn tàn zhōu yóu sī kǎo pǐn wèi piàn duàn hū lüè yì yì fān shì qīn pén dà yǔ háo bù yóu yù 第二单元 yōu fān piāo

yōu fān piāo bó wéi dú dùn shí cí xián xī hn lí bié dà dǐ jīn shen pǐn é lín hún ǔ qì mín zú qì jiē mó nàn qī lín jìn yù bì jìn suǒ wèi shū lǐ shuāi lǎo zhēn cán shǒu juàn huá qiáo nén shū shàn huà fēn qī xuě yā dǐn tiān lì dì dī tóu zhéjié

五年级上册二十课生字表带拼音词组.

gao ge li tan rou mei xuan ran ge le di yin qi li hui wei sa 高歌 绿 毯 柔 美 渲 染 勾 勒 低 吟 奇 丽 回 味 洒 tuo yu hui ji chi ma ti li mao ju shu xiu se shuai jiao tian 脱 迂 回 疾 驰 马 蹄 礼 貌 拘 束 羞 涩 摔 跤 天 ya qing xi cha zui fen bian fu mo jie shao

五年级语文上册多音字 第一课: 转----zhuǎn转变、转换;Zhuàn转圈、转盘 钻----zuān钻探、钻研; Zuàn钻头、钻石 种----zhǒng种子、种类;Zhòng播种、种植 待----dāi待一会儿;Dài对待、等待、期待 咽----yàn咽气、细嚼慢咽; Yān咽炎、咽喉

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fpbl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com