fpbl.net
当前位置:首页 >> 资怎么读怎么组词 >>

资怎么读怎么组词

资不是多音字,只有一个读音.资 拼音:zī 部首:贝 组词:~源.物~.~财.~金.~费.~料.工~.川~.

资源 资质 资斧 资料 资本 资格 资历 资金 资深 资产 资助 资箴 资生 资粮 资财 资政 资力 资衰 资始 资用 资治 资禀 资性 资给 资装 资鉴 资遣 资望 资身 资材 资费 资履 资荫 资致 资取 资业 资东 资益 资养 资福 资贷 资敌 资具 资忠 资敬 资饷 资序 资品 资币 资善 资饩 资傍 资父 资学 资送 资缘 资辨 资借 资仰 资略 资猷 资予 资世 资爱 资方 资货 资灵 资尽 资德 资任 资位 资荐 资赋 资代 资宅 资运

zī资本 资产

资 zī 组词:资料斥资资源资质川资中资融资资格调资薪资赌资资财资金物资游资车资出资工资核资资金资费润资

资[zī] 1. 财物,钱财:~源.物~.~财.~金.~费.~料.工~.川~(路费).2. 经营工商业的本钱和财产:~本.外~.独~.合~.~方.3. 供给,帮助:~助.~送.~敌.可~借鉴.4. 智慧能力:~质.天~.5. 出身和经历:~格.~历.6. 姓.

藉[jiè][jí][jiè] 枕藉 慰藉[jí] 狼藉

傍 [bàng] 部首:亻 五笔:WUPY 笔画:12 用傍组词: 资傍 偎傍复 傍晌 傍薄 傍影 傍接 傍制 傍费 侵傍 傍晚 傍依 傍扈 傍着 傍观 傍 傍文 傍 傍尊 傍边 傍午 傍 傍囊 依傍 傍生 傍黑儿 依门傍户2113 狗傍人势 依经傍注 胡诌乱傍 傍若无人 珠玉5261在傍 傍柳随花 魂傍要离 傍门依户 依山傍水 傍观必审 道傍苦李 傍人篱壁 傍人篱落 傍花随柳 倚傍4102门户 道傍筑室 事修傍兴 使性傍气 筑舍道傍 傍人门户 傍观冷眼 道傍之筑 利傍倚1653刀 傍观者清 一空依傍

资去掉部首念:次(ci,四声)其次次第首次座次 资:资产、资金、集资

一、资的读音:zī二、资的组词:物资、集资、资助、薪资、游资、资深、天资、谈资、邮资、师资.三、资的基本字义: 1、财物,钱财.2、经营工商业的本钱和财产.3、供给,帮助.4、智慧能力.5、出身和经历.6、姓.扩展资料一、

[lián]部首: 大五笔: DAQU笔画: 7繁体: 奁[释义] 女子梳妆用的镜匣,泛指精巧的小匣子.[组词]妆奁 果奁 金奁 衣奁 奁箱 镜奁 缃奁 凤奁 装奁 奁房霜奁 香奁 陪奁 奁币

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fpbl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com